Juhannusaaton uistelukisat

Perinteinen Mainuan kylän juhannusuistelu Mainuajärvellä juhannusaattona, pe 25.6.2021 klo 12–14. Tapahtuma on suunnattu kyläläisille ja mökkiläisille vieraineen.

Lähtö uimarannalta (Rypyranta) 5-tien kupeesta ja sinne palataan punnitukseen. Kilpailu tapahtuu venekunnittain (vähintään 2 hlöä). Vedessä saa olla kerrallaan kaksi (2) viehettä ja venettä saa kuljettaa soutaen tai perämoottorilla.

Suurimman kalan saanut venekunta julistetaan voittajaksi. Voittaja saa haltuunsa vuodeksi kalastuskilpailun kiertopalkinnon!

Mukaan otetaan huumorimieli, päälle puetaan pelastusliivit ja Alkon tuotteet jätetään illan nautinnoksi.

Kalastuskunta tarjoaa uistelun ilman velvoitteita, mutta venekunnalla tulee olla kalatalousmaksu maksettuna eli valtion kalastuskortti, jota eivät tarvitse alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.

Tervetuloa viettämään keskikesän juhlaa!
Rankkasateella tai ukkosmyrskyllä kilpailu perutaan.

Koesorsastus kosteikolla 13.9.2020

Turvetuotanto Hoikansuolla on päättynyt vuoden 2018 lopussa. Viime vaiheessa osa tuotantoalueesta pidettiin toimintakuntoisena pumppaamalla vesi sulkupadon yli mittapadoilla varustettuihin saostusaltaisiin, jossa veden virtaus oli vähemmän kuin kuin 1 metri sekunnissa. Toimenpiteen tarkoituksena oli pudottaa veden virtaus niin pieneksi, että irtoaines ennättäisi vajota laskeutusaltaiden pohjalle mekaanista poistoa varten. Turvetuotannon päätyttyä suurin osa entisestä tuotantokentästä metsitetään ja osasta syntyy kosteikko. Kahdessa kasvukaudessa koko alue on kasvittunut. Jopa sellaisilla alueilla, joissa pari vuotta sitten lainehti vapaa vesipinta, kasvaa nyt vankka vesikasvillisuus.

Sorsalinnut, erityisesti puolisukeltajat, ovat vallanneet kosteikon pesimisalueekseen. Sorsien viihtymistä edistävät mm. seuraavat seikat: Vesittyneillä alueilla veden syvyys on 0-60 sm. Sulkupato on estänyt särkikalojen tulon kosteikkoalueelle. UV-säteily ulottuu humuspitoisessa vedessä vain nykyisen vesikerroksen syvyyden verran. Kun alueella ei ole särkikaloja kilpailemassa planktonravinnosta, sorsat voivat hyvin. Lisäksi sorsia on ruokittu heinäkuun puolesta välistä alkaen ohralla. Vahva ruokinta ja muutoinkin ihanteelliset olosuhteet ovat sitoneet puolisukeltajat alueelle. Kosteikolle rakensi joutsenparikin pesänsä, mutta vesipinta taisi käydä liian alhaisena, jotta joutsenet olisivat saaneet poikasensa lentoon. Joutsenten lisäksi ainakin kaksi paria metsähanhia (tundra) pesi alueella. Jossain vaiheessa kesää näin neljä poikasta uimassa vanhempiensa kanssa avovesialueella, mutta lopullinen onnistuminen jäi varmentamatta.

Aikaisin keväällä alueella ui useita uivelopariskuntia. Euroopan uivelokannasta pesii suurin osa Suomessa ja täälläkin varsin suppealla alueella Koillismaalla. Ensi kevääksi on tarkoitus tehdä koemielessä uiveloille useita keinopesiä. Uivelo on suhteellisen tarkka pesäpönttönsä suhteen. Suuaukko on pienempi kuin telkällä (70-80 mm) ja pöntön etuseinän tulisi olla mielellään vahvempi kuin 5 sm

Jatkossa on tarkoitus kääntää Ahveroisen suunnasta tulevien vesien virtaus kulkemaan kosteikon kautta. Toimenpiteellä pyritään parantamaan pieneltä osin Mainuanjärven veden laatua. joka on korkeintaan tyydyttävä. Toimenpiteen seurauksena ojitetuilta soilta tuleva vesi pysähtyy ainakin kolme kertaa ennen kuin vedet purkautuvat Mainuanjoen kautta Oulujärveen. Ensimmäinen pysähdys on kosteikossa, toinen pysähdys saostusaltaissa ja kolmas kerta umpeen kasvavassa Särkijärvessä. Särkijärvestä Oulujärveen on matkaa kymmenkunta kilometriä. Korkeuserot ovat soisella matkalla hyvin pienet ja virtausnopeus korkeuserosta johtuen pieni.

Syntyhistoriasta johtuen syntyvä kosteikko on yksityisomistuksessa. Tarkoituksemme on käyttää ammattitaitoisia suunnittelijoita kosteikon rakentamisessa. Jatkossa tämä merkitsee sitä, että kosteikolla rajoitetaan metsästystä niin, että ainoastaan puolet lasketusta poikastuotannosta ammutaan ennen syysmuuttoa. Ennen varsinaisen kosteikon syntymistä on tarkoitus tehdä ns. koemetsästys alueella.

Tämä merkitsee sitä, että kaikki MAINUAN RIISTAMIESTEN JÄSENET OVAT TERVETULLEITA METSÄSTYSTAPAHTUMAAN SUNNUNTAINA 13.PNÄ SYYSKUUTA. Kokoonnumme Turpeen hallille klo 18:30. Siirrän kivipöydältä nuotiovanteet hallin nurkalle. Siinä on mahdollisuus grillata omia ja naapureiden makkaroita ja kerrata syitä todettuihin ohilaukauksiin. Varmuuden vuoksi mainitsen kaikille itsestään selvyyden, että sorsien metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja eikä tässä jahdissa turvallisuuden vuoksi luotiaseita.

Terveisin
Ilmo

Tiedotustilaisuus laajakaista-hankkeesta

Mainuan kylän edistäminen ry järjestää tiedotustilaisuuden kiinteän laajakaistan hankkeesta Mainuan alueelle tiistaina 25.8.2020 klo 18 alkaen Mainuan entisellä koululla. Paikalla Siikaverkko-osuuskunnan edustaja. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Mainuan liikuntakurssille ilmoittautuminen on auki!

Kurssi sisältää joka kerta vaihtuvan liikunnallisen teeman, joka kehittää kuntoa, lihaksia ja tasapainoa. Kurssilla kuntoillaan ja liikutaan käyttäen hyväksi eri tekniikoita (kuten kuntotanssia, lihaskuntoharjoittelua ja afrikkalaista tanssia). Kaikentasoisille liikkujille.

Opettaja: Gabriel Paco

Päivä ja kello: To: 18.00 – 19.00

Syyslukukausi: 10.9.2020 – 3.12.2020 (16 oppituntia)
Kevätlukukausi: 14.1.2021 – 15.4.2021 (16 oppituntia)

Kurssimaksu: 58,00 €

Ilmoittaudu viimeistään: 3.9.2020 tästä linkistä: https://opistopalvelut.fi/kaukametsa/course.php?l=fi&t=7144&fbclid=IwAR2WPBKu4BG-pFBz_8aX2AVp-Jobp4YonjLOn_hwwmdROf1DdKtPQv3inqI

Uimarannan siistimistalkoot to 16.7. klo 17.00.

Uimarannan siistimisen toiset talkoot pidetään torstaina 16.7.20 klo 17 alkaen. Kaadetaan loput pajut ja ajetaan kasaan odottamaan poisvientiä. Tulehan avuksi viskaamaan pajut kyytiin ja jos sinulla on mönkijä kärryllä, ota mukkaan niin savotta joutuu. Jos ankara ukonilma tuolloin uhkaa, siirretään talkoita viikolla eteenpäin.

Perinteinen juhannusuistelu Mainuanjärvellä 19.06.2020 klo 12.00-14.00

Tapahtuma on tarkoitettu kyläläisille ja ranta-asukkaille vieraineen. Lähtö tapahtuu uimarannalta ja sinne palataan punnitukseen. Kilpailu tapahtuu venekunnittain.

Vedessä saa olla kerrallaan 2 viehettä. Venettä saa kuljettaa joko soutaen tai perämoottorilla.
Suurimman kalan saanut venekunta julistetaan voittajaksi.

Muistetaan ottaa mukaan pelastusliivit, huumorimieli ja jätetään Alkon tuotteet illan nautinnoiksi.

Kalastuskunta tarjoaa uistelun veloituksetta, mutta venekunnalla tulee olla kalatalousmaksu maksettu (valtion kalakortti, alle 18v ja yli 65v ovat vapautettu maksusta).

Tervetuloa viettämään hienon harrastuksen kera keskikesän juhlaaa!

Vuottolahden kalastuskunta ja Mainuan kylätoimikunta

Uuden ajan maaseutuyrittäjät -webinaari 4.6. klo 9-12

Maaseutuverkoston Tulevaisuuden tuottajat -työryhmä järjestää Uuden ajan maaseutuyrittäjät -webinaarin 4.6. klo 9-12.

Tilaisuuden tavoitteena on laajentaa näkökulmaa siihen, millaista maaseudun yrittäjyys on tulevaisuudessa, ja kannustaa tarttumaan yrittäjyyden mahdollisuuksiin maaseudulla.

Mielenkiintoinen kattaus puhujia on luvassa: tilaisuus alkaa tulevaisuuden tutkija Tuomas Kuhmosen puheenvuorolla, jossa hän kertoo miksi että yrittäjyyden näkymät maaseudulla ovat parempia kuin vuosikymmeniin. Heti perään Myssyfarmi-yrittäjä Janne Rauhansuu kertoo, miten he hyödyntävät yritystoiminnassaan digitaalisuutta, verkostoja ja maalaista kulttuuriperimää. Yrittäjäesimerkkien lisäksi kuulemme myös, mitä hyötyä maaseudun yrittäjille on verkostoitumisesta ja miten alustataloutta voi käytännössä hyödyntää. Tilaisuuden lopuksi kerrotaan, miten päästään alkuun yrittäjyyden polulla ja mistä siihen saa apua.

Ilmoittautuneille toimitetaan linkki webinaariin. Suora linkki ilmoittautumiseen: https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/8dbe4a72-9439-11ea-a21a-ee6a04371b85

Ilmoittautuminen on auki 2.6. asti.

https://kalenteri.maaseutu.fi/tapahtumat/uuden-ajan-maaseutuyrittajat-webinaari/