Koesorsastus kosteikolla 13.9.2020

Turvetuotanto Hoikansuolla on päättynyt vuoden 2018 lopussa. Viime vaiheessa osa tuotantoalueesta pidettiin toimintakuntoisena pumppaamalla vesi sulkupadon yli mittapadoilla varustettuihin saostusaltaisiin, jossa veden virtaus oli vähemmän kuin kuin 1 metri sekunnissa. Toimenpiteen tarkoituksena oli pudottaa veden virtaus niin pieneksi, että irtoaines ennättäisi vajota laskeutusaltaiden pohjalle mekaanista poistoa varten. Turvetuotannon päätyttyä suurin osa entisestä tuotantokentästä metsitetään ja osasta syntyy kosteikko. Kahdessa kasvukaudessa koko alue on kasvittunut. Jopa sellaisilla alueilla, joissa pari vuotta sitten lainehti vapaa vesipinta, kasvaa nyt vankka vesikasvillisuus.

Sorsalinnut, erityisesti puolisukeltajat, ovat vallanneet kosteikon pesimisalueekseen. Sorsien viihtymistä edistävät mm. seuraavat seikat: Vesittyneillä alueilla veden syvyys on 0-60 sm. Sulkupato on estänyt särkikalojen tulon kosteikkoalueelle. UV-säteily ulottuu humuspitoisessa vedessä vain nykyisen vesikerroksen syvyyden verran. Kun alueella ei ole särkikaloja kilpailemassa planktonravinnosta, sorsat voivat hyvin. Lisäksi sorsia on ruokittu heinäkuun puolesta välistä alkaen ohralla. Vahva ruokinta ja muutoinkin ihanteelliset olosuhteet ovat sitoneet puolisukeltajat alueelle. Kosteikolle rakensi joutsenparikin pesänsä, mutta vesipinta taisi käydä liian alhaisena, jotta joutsenet olisivat saaneet poikasensa lentoon. Joutsenten lisäksi ainakin kaksi paria metsähanhia (tundra) pesi alueella. Jossain vaiheessa kesää näin neljä poikasta uimassa vanhempiensa kanssa avovesialueella, mutta lopullinen onnistuminen jäi varmentamatta.

Aikaisin keväällä alueella ui useita uivelopariskuntia. Euroopan uivelokannasta pesii suurin osa Suomessa ja täälläkin varsin suppealla alueella Koillismaalla. Ensi kevääksi on tarkoitus tehdä koemielessä uiveloille useita keinopesiä. Uivelo on suhteellisen tarkka pesäpönttönsä suhteen. Suuaukko on pienempi kuin telkällä (70-80 mm) ja pöntön etuseinän tulisi olla mielellään vahvempi kuin 5 sm

Jatkossa on tarkoitus kääntää Ahveroisen suunnasta tulevien vesien virtaus kulkemaan kosteikon kautta. Toimenpiteellä pyritään parantamaan pieneltä osin Mainuanjärven veden laatua. joka on korkeintaan tyydyttävä. Toimenpiteen seurauksena ojitetuilta soilta tuleva vesi pysähtyy ainakin kolme kertaa ennen kuin vedet purkautuvat Mainuanjoen kautta Oulujärveen. Ensimmäinen pysähdys on kosteikossa, toinen pysähdys saostusaltaissa ja kolmas kerta umpeen kasvavassa Särkijärvessä. Särkijärvestä Oulujärveen on matkaa kymmenkunta kilometriä. Korkeuserot ovat soisella matkalla hyvin pienet ja virtausnopeus korkeuserosta johtuen pieni.

Syntyhistoriasta johtuen syntyvä kosteikko on yksityisomistuksessa. Tarkoituksemme on käyttää ammattitaitoisia suunnittelijoita kosteikon rakentamisessa. Jatkossa tämä merkitsee sitä, että kosteikolla rajoitetaan metsästystä niin, että ainoastaan puolet lasketusta poikastuotannosta ammutaan ennen syysmuuttoa. Ennen varsinaisen kosteikon syntymistä on tarkoitus tehdä ns. koemetsästys alueella.

Tämä merkitsee sitä, että kaikki MAINUAN RIISTAMIESTEN JÄSENET OVAT TERVETULLEITA METSÄSTYSTAPAHTUMAAN SUNNUNTAINA 13.PNÄ SYYSKUUTA. Kokoonnumme Turpeen hallille klo 18:30. Siirrän kivipöydältä nuotiovanteet hallin nurkalle. Siinä on mahdollisuus grillata omia ja naapureiden makkaroita ja kerrata syitä todettuihin ohilaukauksiin. Varmuuden vuoksi mainitsen kaikille itsestään selvyyden, että sorsien metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja eikä tässä jahdissa turvallisuuden vuoksi luotiaseita.

Terveisin
Ilmo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *